Branches

Bank Branches
Branches Code Tele. No. Mobile No. Manager's Name
Chirgaon 1781 277410 86288-41037 Sh. Archit Kuthiala
Rohroo 1781 240757 94185-36582 Sh. Murat Rugta
Jubaal 1781 252701 94591-77556 Sh. Moti Lal
Kotkhai 1783 255533 70186-44850 Sh. Rakesh Sharma
Chopal 1783 260478 94593-54024 Sh. Narinder Ghunta
Nerwa 1783 264675 98162-84315 Sh. Rajinder Mishta
Theog 1783 238517 94188-03500 Sh. Sanjay Chauhan
Kumarsain 1782 240317 94184-79007 Sh. B.P Chauhan
Nankhari 1782 225641 94181-44040 Sh. Rajiv Gupta
Rampur 1782 233523 94184-75742 Sh. Roop Lal
Shimla 0177 2658866 94184-75248 Smt. Sunita Thakur
Reckong Peo 1786 222582 94184-01398 Sh. Neema Dorje(Add. Charge)
Pooh 1785 232743 89880-58192 Smt. Meera Devi
Sangla 1786 242242 94188-54063 Sh. Neema Dorje
Sunni 0177 2786922 98171-92299 Sh. Subhash Chand
Solan 1792 221602 94180-77789 Dr. Hans Raj Khemta
Arki 1796 220371 94590-25835 Sh. Rakesh Kumar
Chandi 1792 278435 98160-86861 Dr. Hans Raj Khemta(Add. Charge)
Nalagarh 1795 222276 98177-60000 Sh. Manoj Thakur
Kandaghat 1792 256602 70181-96939 Sh. Naresh Kumar
Ramshaher 1795 258576 83510-61953 Sh. Nikhil Thakur
Rajgarh 1799 221088 98170-72761 Sh. Bishan Dass
Nahan 1702 223739 94184-67284 Sh. Sahi Ram
Paonta 1704 222425 98161-26388 Sh. Rakesh Negi
Sarahan 1799 236006 98168-00187 Sh. Ajay Dharmaik
Dadahu 1702 267739 94184-67284 Sh. Sahi Ram(Add. Charge)
Shillai 1704 278594 83510-32036 Sh. Anuj
Bilaspur 1978 223557 94180-51573 Sh. Narveer Thakur
Ghumarwin 1978 255105 82197-42550 Sh. Krishan Chand
Jhandutta 1978 272761 88940-03951 Sh. Ramesh Chand
Namhol 1978 240010 98163-56121 Sh. Santosh Kumar
Swarghat 1978 284031 94180-51753 Sh. Rajesh Sharma
Sunder Nagar 1907 265111 94180-05557 Smt. Suresh Kumari
Mandi 1905 221989 94595-16162 Sh. Anil Abrol
Joginder Nagar 1908 224044 94184-79299 Sh. Sanjeev Kumar
Sarkaghat 1905 230236 94185-05711 Sh. Kashmir Singh
Karsog 1907 222698 94180-11938 Sh. S. K. Bhandari
Thunag 1907 257656 70182-87691 Sh. Rakesh Pathania
Padhar 1908 260700 94183-1507 Sh. Jagdish Thakur
Kotli 1905 281189 97367-29100 Sh. Hardayal Singh
Dharampur 1905 272010 94184-20558 Sh. Malka Devi
Gohar 1907 250302 88474-44651 Sh. David Sharma
Manali 1902 251790 94183-15087 Sh. Manoj bharti(Add. Charge)
Anni 1904 253960 94599-95601 Smt. Susheela Negi
Kullu 1902 224790 94180-02382 Sh. Manoj Bharti
Banjar 1903 221659 94180-66048 Sh. Dhalle Ram
Keylong 1900 222293 70189-08542 Sh. Sandeep Thakur
Chamba 1899 224507 94181-22598 Sh. Sardari Lal
Chowari 1899 266739 70183-79109 Sh. Kanishak Singh Thakur
Bharmour 1895 225128 97368-10600 Sh. Sapan Sharma
Banikhet 1899 254739 82848-98911 Sh. Atul Chadha
GM, KPARDB 1892 223141 94180-69367 Kr. Rajesh Pal